Úvod Príspevky Telegonie

Prihlásiť / OdhlásiťKto je prítomný

Máme online 25 hostí 
PDF Tlačiť E-mail

POČETÍ ČLOVĚKA SE ZÚČASTŇUJE NEJEN TĚLO

Vědci se snaží klonovat člověka, ale vypadá to, že když to udělají, získají bytost, která se bude jen navenek podobat člověku. Jelikož se početí zúčastňují nejen spermie a vaječná buňka, ale také něco neviditelného, nehmatatelného.

Další výklad informace, kterou jsem dostal, možná ně­koho bude šokovat. Půl roku jsem přemýšlel, zda stojí za to se o ni podělit s čtenáři. Nakonec jsem se rozhodl, že ano. Jde o následující.

V současné době mnoho pozemských rodin, aniž by o tom věděly, nevychovává tak docela své děti. Jsou pro to pádné důkazy.

Ve vědeckém světě existuje termín „telegonie". Lékař­ství tornu říká „jev prvního samce". Mluví se o něm záměrně málo. Co je to?

Telegonie byla objevena přibližně před 150 lety v Anglii, kdy se lord Marton rozhodl vypěstovat druh nejvytrvalejších koní. Pro tento účel zkřížil čistokrevnou anglickou kobylu s hřebcem zebry. Ale potomstvo nevzniklo kvůli genetické neslučitelnosti těchto dvou druhů. Za nějakou dobu tutéž anglickou čistokrevnou kobylu zkřížili s čistokrevným ang­lickým hřebcem. V důsledku se narodilo hříbě, ale ... se zjev­nými stopami pruhů, jako u zebry.

Tento jev lord Marton pojmenoval telegonie.

Chovatelé zvířat se ve své praxi s tímto jevem setkávají dosti často. Například kterýkoliv chovatelský klub psů vyřa­zuje dříve nejčistokrevnější fenu, pokud se dostala do kon­taktu se psem neušlechtilé rasy. Taková fena již nikdy nebude mít čistokrevná štěňata, i když se bude pářit s nejčistokrev­nějšími psy.

Holubáři ihned zabíjejí dokonce nejdražší a nejčistokrev­nější holubici, pokud ji podupal „sivák". Praxe ukazuje, že již nikdy nebude mít čistokrevná ptáčata.

Vědci různých zemí prováděli množství výzkumů, které ukázaly, že tento jev se vztahuje také na lidi.

Jsou také známy případy, kdy se bílým manželům rodily děti s černou pleti. Stává se, že se ženě, jejíž babička nebo matka měly vztah s černochem, narodí tmavé dítě. Příčinou tohoto jevu vždy je předmanželský vztah dívky nebo jejich přímých předků, pokud jejich prvním mužem byl černoch.

To jsou zjevná fakta. Ale kolik je skrytých? Vypadá to, že velmi mnoho. Vždyť dnes jsou předmanželské vztahy běžné. !!!

--------------------

„Ano. Jakmile mezi mužem a ženou dojde k intimnímu sblížení, v prostoru se rodí duch, připravený vtělit se do ma­teriálna."

„Dokonce když ke styku došlo jen tak, bez cíle zplodit dítě?"

„Duch se objevuje, když muž dosahuje uspokojení." „Máš na mysli orgasmus?"

„Nelíbí se mi to slovo, Vladimíre, vyjadřuje nesprávnou informaci o podstatě."

„Tak dobře, budiž uspokojení. Ale mohla bys alespoň nějak dokázat objevení tohoto ducha?"

„Důkazy najdeš sám, Vladimíre, pokud si to budeš přát. Vždyť pro jednoho člověka podstata tohoto jevu bude sro­zumitelná pouze po několika slovech, pro druhého budou zapotřebí roky a množství příkladů, ale i tehdy třeba nebude chtít pochopit"

„A současná věda může předložit alespoň nepřímé důka­zy toho, o čem mluvíš?"

„Samozřejmě."

„Jaká věda, biologie, genetika? Musím to vědět, abych jednodušeji hledal důkazy."

„Jednoduše je najdeš ve fyzice, Vladimíre."

„Ve fyzice? Co s tím má společného fyzika? Vždyť jsi mluvila o duchovních věcech, tady je zapotřebí ezoterika, ne fyzika."

„Ve fyzice existuje zákon zachování energie."

„Co s tím má společného tenhle zákon."

,V muži se v průběhu sblížení se ženou shromažďuje ne­obyčejně silná energie a v určitém okamžiku se uskutečňuje její výron. Podle zákona o zachování energie, ona nemůže jen tak beze stopy zmizet, ale může z jednoho stavu přejít do jiného. V tomto případě obrovská energie muže, její blesku­rychlý výron vytváří ducha."

„To je přesvědčivé. Ale zároveň smutné. Kolik vytvoři­li muži duchů, kteří nenašli své materiální vtělení? Zřejmě mnohem víc, než je lidí na Zemi?"

„Ano, mnohokrát víc."

Trápí se nebo zůstávají energií, která nic nechápe?" „Vlastní city. Jejich trápení je nezměrné."

„A ti, kteří jsou počatí, ihned začínají cítit své rodiče?" „Ano, ihned a ve stejné míře otce i matku.

V průběhu devíti měsíců, které dítě žije v mateřském lůně, jej rodiče mohou mnohému naučit. Nic nepotřebuje opakovat dvakrát, informaci, kterou dostává prostřednictvím rodičů, si zapamatovává okamžitě a na celý život.

Otec, jenž má plnohodnotné znalosti, po celých devět měsíců jakoby nosí, vytváří duchovní a intelektuální „Já" své­ho dítěte.

Právě on, otec, je zodpovědný za nejvyšší součást člově­ka a v tomto je jeho role podobná Bohu.

Právě otec rodí duchovní součást člověka. Na celých devět měsíců musí otcové připravovat program vytvářející ducha, povahu a intelekt budoucího člověka."

„Nemluvím o výchově dítěte, ale o jeho narození. Otec nevychovává, ale právě rodí druhé nemateriální „Já" svého budoucího syna nebo dcery."

„Takový pojem vůbec nemáme. Zřejmě neexistuje. Před­pokládá se, že hlavní role otce v narození dítěte končí po jeho početí. Potom otec v lepším případě pomáhá těhotné manželce v domácnosti, zabezpečuje ji vším potřebným."

„Bohužel se tak ve většině případů stává."

„Kdo v takovém případě vytváří hlavní duchovní součást člověka, pokud otec nechápe své předurčení?"

„Náhody, nebo někdo jiný, kdo o ní ví a přitom sleduje svůj cíl."

Zřejmě jsem začal chápat význam toho, co řekla Ana­stasia, a na jeho pozadí celou tupost našeho života. Možná, že ke všem sociálním kataklyzmatům dochází právě proto, že my se v drtivé většině o své děti málo zajímáme, dokonce i když se nacházíme vedle nich. Necháváme je na pospas osudu, někomu je odevzdáváme. . .

 

Úryvok z knihy ,,Nová civilizace-Obřady lásky,, (zo série Zvonící cédry Ruska ) –Vladimír Megre

 

Z našej fotogalérie


Cvicenie s M.Travnickom-5
Strazskevrchy-1
malovanie hodvabnych satiek-10
Malovanie-12